Eurovent-möte på Fricos huvudkontor i Partille

Syftet med Eurovent-projektet är att harmonisera och främja luftridåindustrin i Europa. Efter flertalet möten blev arbetet med den första utgåvan av Eurovents rekommendationer om luftridåer färdigt i juni på Fricos huvudkontor i Partille.

Projektet inom Eurovent har deltagare från 12 olika bolag inom luftridåindustrin och representerar sex olika länder i Europa. Projektdeltagarna har haft en intensiv period de senaste 1,5 året och i mars 2016 kom den första utgåvan av Eurovents guidebok om luftridåer med målet att sprida information om luftridåer och hur de skall användas: https://eurovent.eu/?q=articles/first-edition-eurovent-air-curtains-guidebook-released

Planen är att i slutet på september 2016 kunna fortsätta projektet med att presentera Eurovents rekommendationer för luftridåer på Eurovents toppmöte. Rekommendationerna kommer innehålla en accepterad modelleringsmetod för att kunna mäta skyddseffekten, och med det, hur energieffektiva luftridåer är. Genom att använda testlabbet på Fricos huvudkontor kunde gruppen diskutera de sista parametrarna av publikationen. Det kom naturligt att ha Frico som värd under detta sista möte eftersom Frico var initiativtagare till denna special-projektgrupp för luftridåer inom Eurovent.

Att publicera Eurovents riktlinjer och därefter Eurovents rekommendationer är starten för att påskynda främjandet av luftridåbranschen i Europa. ”Att använda luftridåer sparar inte bara energi, utan förbättrar också komforten och luftkvalitén vilket ger bra hälsoaspekter”, säger Ola Wallander, ordförande av projektgruppen för luftridåer inom Eurovent. ”Tillsammans kan luftridåtillverkarna förmedla budskapet till investerare, byggare, lagstiftare och andra intressenter”, fortsätter han. Syftet är att få in resultatet av projektet i direktiv och lagar som exempelvis Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Notera; medlemmar av den särskilda luftridå-projektgruppen inom Eurovent ; 2VV, Biddle, Dimplex, Etelab, Frico, Kampmann, LSA, Olefini, Teddington, TEKA, Thermoscreens och TTL