Första upplagan ute av Eurovents handbok för luftridåer

Förra året startades en ny grupp inom Eurovent som fokuserade på luftridåer. Frico var en av initiativtagarna och nu kan vi se det första utfallet från denna grupp av experter som medverkar från 10 olika företag inom luftridåbranschen.

Resultatet; en första utgåva av Eurovents handbok till luftridåer: https://eurovent.eu/?q=articles/first-edition-eurovent-air-curtains-guidebook-released

Handboken beskrivs som en verktygslåda med tips för alla som arbetar med luftridåteknologi. Det innebär många användbara tips för konsulter, beställare, ingenjörer och lagstiftare i Europa.

Läs mer om Frico och Eurovent här