Nyfiken på hur du fixar effektivt skydd i stora industriportar?

Nu finns en ny film tillgänglig som visar funktionen hos vår största luftridå, UF600.

UF600 är en underblåsande ridå för stora portar som skapar en mycket effektiv luftspärr när luft med hög hastighet pressas ut genom en smal spalt som är belägen i golvet innanför portöppningen.