Nu lättare att jämföra ljudnivåer på luftridåer – Frico i frontledet

Frico är initiativtagare till en grupp inom Eurovent med fokus på luftridåer. Syftet är att ta fram nya riktlinjer. En viktig del är att definiera gemensamma metoder att mäta som gör det möjligt för kunden att jämföra produkter med varandra.

Gruppen har deltagare från tolv olika bolag.

Tidigare har det varit vanligt att presentera ljudtrycksnivån när det handlar om ljudnivåer, det värde som beror på avståndet till produkten och rummets egenskaper. En del tillverkare, som Frico, har tydligt redovisat de förutsättningar som ljudet varit angett för, medan andra tillverkare har mätt på ett orealistiskt sätt och kunnat uppvisa lägre ljudnivåer än vad som egentligen varit fallet.

Från juli 2017 ska alla deltagare också presentera ljudeffektnivåerna (enligt ISO 27327-2) på sina produkter. Ljudeffekten är det objektiva värdet och är oberoende av förutsättningar på rummet. Detta gör att kunder lättare kan jämföra olika produkter med varandra, vilket Frico har önskat och stödjer. Värdet hamnar högre än ljudtrycket, bl.a. beroende på att det baseras på en logaritmisk skala som skiljer sig åt från den som används för ljudtryck.

Från 1 juli 2017 presenteras följaktligen både ljudeffekt och ljudtryck för alla luftridåer i Fricos dokumentation.

Läs mer här