Konvektion kallas den roterande luftrörelse som bildas i ett rum då luften påverkas av en värmekälla, konvektor eller radiator. Luften värms - stiger uppåt - kallnar och kommer tillbaka för att åter värmas. Värmespridningen i rummet blir god samtidigt som den uppåtriktade varma luftströmmen utnyttjas till att motverka kallras från t.ex. fönster.