Fläktkonvektor PCW

Fläktkonvektor PCW

Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning.

Användningsområden
PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt kylning. Konvektorn kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt, på vägg eller i tak.

Komfort
Luftrörelsen som skapas av PCW utjämnar temperaturskillnaden mellan golv och tak, ger högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning jämfört med radiatorer utan fläkt. PCW har en låg ljudnivå samt tvättbart filter för god luftkvalitet.

Drift och ekonomi
Enkel installation och enkelt underhåll minimerar installationskostnaden och risken för fel. Flera konvektorer kan styras gemensamt. PCW är särskilt lämplig att använda ihop med värmepump eller fjärrvärmesystem.

Design
Enkel design och kompakt format.

Artikelnummer Namn