UF600 A

UF600 A

Underblåsande luftridå för stora portar i industriella miljöer

• För portar upp till (H x B): 6 x 12 m
• Vertikalt montage

Användningsområden
UF600 skapar en mycket effektiv luftspärr när luft med hög hastighet pressas ut genom en smal spalt som är belägen i golvet innanför portöppningen. En uppåtriktad luftspärr från golvet ger bästa möjliga skydd mot att kallare luft strömmar in i lokalen.

Design
UF600 består av en respektive två kolonner med inloppshuv, ljuddämpare och fläktar och en golvkanal med luftridåspaltens mynning i golvplanet. Kolonnerna placeras utanför eller innanför porten och på valfri sida (respektive båda sidor) av öppningen. Golvspaltens bredd och utblåsvinkel specialanpassas till den aktuella porten.

Artikelnummer Namn