Reglersystemet är själva hjärnan i en värmeanläggning och är avgörande för komforten och energiförbrukningen. I en elvärmeanläggning kan temperaturen regleras enkelt, snabbt och mer exakt än i andra värmesystem.