Elvärmeregulator ERP

Elvärmeregulator ERP

ERP är modern, steglös regulator som exakt anpassar energiuttaget efter aktuellt behov. Avsedd för enfas eller tvåfas elvärmare. Regulatorn ansluts i serie mellan nätet och en elektrisk värmare, t.ex. elradiator. Till- och frånslag styrs av elektronik, s.k. triac utan rörliga delar, vilket innebär att regulatorn är underhållsfri. Regulatorn ger värmaren en jämn yttemperatur så att den utnyttjas för maximal komfort. Nätstörningar elimineras eftersom eleffekten styrs till/från vid växelspänningens nollgenomgång. ERP har inbyggd temperaturgivare, men är även försedd med ingångar för extern givare (tillbehör) som kan placeras i t.ex. tilluftskanal eller rum. Funktionslägen ERP: Komforttemperatur, sparsänkning via kopplingsur.

Vid större effekter kan slavenhet (ERPS) anslutas. Varje ERPS klarar motsvarande effekt som ERP. IP20.

Artikelnummer Namn