Energikomfort

Energikomfort

Energikomfort är en programmerbar elvärmereglering för alla typer av fastigheter. Regleringen väljer själv effektuttag efter fastighetens behov, vilket ger stora möjligheter till energibesparing.
Möjlighet att reglera värmen i 4 eller 6 olika zoner. 

Finns i två olika utföranden:

1. Industri – kapsling med reglerenhet och ett valfritt antal lösa kontaktorlådor

2. Villa – kapsling med allt förmonterat och internt färdigkopplat

Artikelnummer Namn