Luftridåstyrning CK

Luftridåstyrning CK

Luftridåstyrning CK är reglertillbehör för olika behovsnivåer, reglernivå 1-3. I respektive reglernivå ingår alla reglertillbehör men de monteras och installeras som lösa komponenter För att ytterligare underlätta installationen är de ingående tillbehören i CK02EC/WC(nivå 2) dessutom samlade och monterade i en praktisk box.

Artikelnummer Namn