Styrsystem SIRe

Styrsystem SIRe

SIRe är ett smart och väldesignat lågspänningsstyrsystem som kan skräddarsys för varje unik applikation och miljö.

SIRe levereras förprogrammerad och är försedd med snabbkopplingar och är mycket enkel att installera och att använda. 
SIRe förutser och lär sig behoven av entrén den är installerad i (bl.a. öppningsfrekvens och utetemperaturer). Den har kalenderfunktion och valbart frånslag vid uppnådd temperatur för upp till nio stycken aggregat. Tack vare att fläkthastigheten anpassas, optimeras ljudnivån och är aldrig högre än vad som behövs för komforten.
Med SIRe Advanced finns det möjlighet att välja mellan Eco- och Comfortläge beroende på om energibesparing eller optimal komfort prioriteras. Man kan även begränsa returvattentemperaturen, på så vis utnyttjas den inköpta värmen maximalt. 

Det finns tre olika nivåer med olika funktionalitet att välja på, Basic, Competent eller Advanced.

Funktioner SIReB - Basic
• Manuell reglering av fläkt och temperatur
• Automatisk reglering av fläkt och temperatur med inbyggd termostat

Funktioner SIReAC - Competent (för luftridå)
• Samtliga funktioner för Basic
• Kalenderfunktion
• Filterlarm
• Enkel DUC-styrning - on/off, fläkthastighet och larmfunktion
• Flexibelt läge - anpassad drift för dörrar som öppnas/stängs
• Öppet läge - anpassad drift för dörrar som står öppna

Funktioner SIReFC - Competent (för värmefläkt)
• Samtliga funktioner för Basic.
• Kalenderfunktion.
• Filtertimer.
• Enkel DUC-styrning - on/off, fläkthastighet och larmfunktion.

Funktioner SIReAA - Advanced (för luftridå)
• Samtliga funktioner för Competent.
• Ecoläge - extra energieffektivt läge.
• Comfortläge - när komforten är viktigast.
• Avancerad DUC-styrning.
• Maxbegränsning av returvattentemperaturen.
• Proaktiv reglering genom mätning av utetemperaturen.

Funktioner SIReFA(WM) - Advanced (för värmefläkt)
• Samtliga funktioner för Competent.
• Ecoläge - extra energieffektivt läge.
• Comfortläge - när komforten är viktigast.
• Maxbegränsning av returvattentemperaturen.
• Steglös värmereglering.
• Avancerad DUC-styrning.
• Möjlighet att använda extern filtervakt.
• Modell (SIReFAWM) finns för helautomatisk styrning av ventilation och värme med blandningsskåp. En SIReFAWM per aggregat behövs. Inbyggt frysskydd

Artikelnummer Namn