Takfläktar pressar ner övervärmd luft från taket till vistelsezonen. Energiförlusterna blir därmed lägre och värmen utnyttjas optimalt. I lokaler med högt i tak blir besparingen störst, då temperaturskillnaden mellan golv och tak är mycket stor. Att installera takfläktar för att spara energi innebär en låg investeringskostnad och en mycket kort pay off-tid.