Industritakfläkt ICF

Industritakfläkt ICF

Utjämnar temperaturen i lokaler med högt i tak.

Användningsområde
Takfläktar används främst för att utjämna temperaturen i lokaler med högt i tak, t.ex. industri- och lagerlokaler, sporthallar och butiker. Flera regleralternativ och olika långa upphängningspendlar och vingar gör det möjligt att anpassa industritakfläkt ICF till nästan alla lokaler.

Komfort
Varm luft är lättare än kall och stiger därför mot taket. I höga lokaler bildas då en varmluftskudde uppe under taket. Industritakfläkt ICF pressar ner den övervärmda luften med låg hastighet. På så sätt utnyttjas värmen bättre i vistelsezonen utan störande drag. Industritakfläkt ICF kan rotera i båda riktningarna vilket är en fördel då den installeras på låg höjd.

Drift och ekonomi
Tack vare att industritakfläkt ICF flyttar den varma luften under taket och sänker temperaturen där, minskar värmeförlusterna genom tak och väggar och uppvärmningskostnaderna kan i många fall reduceras med upp till 30%.
Industritakfläkt ICF är av hög kvalitet och underhållsfri med en lång livslängd vilket resulterar i en mycket kort inbesparingstid, i många fall mindre än ett år.

Design
Industritakfläkt ICF är av funktionell design som med sin vita färg smälter väl in i de flesta byggnader. Dess låga ljudnivå gör den ännu mer diskret.

Artikelnummer Namn