Industritakfläkt ICFX

Industritakfläkt ICFX

Användningsområden
Takfläktar används främst för att utjämna temperaturen i lokaler med högt i tak.
Takfläkt ICFX är konstruerad för att klara av krävande miljöer t.ex. industri och verkstad, där den kan utsättas för korrosiva förhållanden, smuts och damm och höga temperaturer (50 °C). Flera regleralternativ och olika långa upphängningspendlar och fläktvingar gör det möjligt att anpassa industritakfläkt ICFX till nästan alla lokaler. 

Komfort
Varm luft är lättare än kall och stiger därför mot taket. I höga lokaler bildas då en varmluftskudde uppe under taket. Industritakfläkt ICFX pressar ner den övervärmda luften med låg hastighet. På så sätt utnyttjas värmen bättre i vistelsezonen utan störande drag. Industritakfläkt ICFX kan rotera i båda riktningarna vilket är en fördel då den installeras på låg höjd.

Drift och ekonomi
Tack vare att industritakfläkt ICFX pressar ner den varma luften vid taket och sänker temperaturen där, minskar värmeförlusterna genom tak och väggar och uppvärmningskostnaderna kan i många fall reduceras med upp till 30 %.

Industritakfläkt ICFX är av hög kvalitet och underhållsfri med en lång livslängd. Enkel installation och låg energiförbrukning ger en mycket kort inbesparingstid, i många fall mindre än ett år.

Design
Industritakfläkt ICFX är en robust takfläkt i rostfritt stål byggd för att klara tung drift och tuffa miljöer.

Artikelnummer Namn