SWX

SWX

SWX är en serie fläktluftvärmare som passar i miljöer som ställer höga krav på material och säkerhet. Modeller finns för användning i dammiga eller korrosiva miljöer och i rum med höga temperaturer.

Fläktluftvärmare SWX har en robust design, anpassad för de krav som ställs i tuffa miljöer. Levereras med luftriktare med individuellt ställbara lameller som riktar luftströmmen i ett plan. SWX CS och SWX D har öppningsbar front för enkel rengöring. SWX CE, SWX H och SWX EX har inspektionslucka med snabblås.

Fläktluftvärmare SWX finns i följande utföranden:

  • SWX CS/CE är avsedd för korrosiva och fuktiga miljöer, t.ex. offshore och kemisk industri. SWX CS har rostfritt vattenbatteri och SWX CE har epoxybehandlat vattenbatteri. Korrosivitetsklass C5-M.
  • SWX D är speciellt framtagen för dammiga miljöer, såsom industri- och snickerilokaler.
  • SWX H är avsedd för rum med höga temperaturer, upp till 70 °C, t.ex. i tork- och härdningsindustrin samt vid sanering.
  • SWX EX är en fläktluftvärmare speciellt framtagen för miljöer där det tillfälligt finns explosionsrisk (Zon 1 och Zon 2)

Artikelnummer Namn