Fläktluftvärmare SWH

Fläktluftvärmare SWH

Intelligent fläktluftvärmare med extremt låg ljudnivå, för vattenanslutning.

Användningsområden
SWH tillhör en ny generation intelligenta värmefläktar med den inbyggda regleringen SIRe. SWH och SIRe kan tillsammans ge en helautomatisk rumsuppvärmning, anpassningsbar efter varje unikt användningsområde.

SWH är lämplig i lokaler där värmefläktar traditionellt används såsom industrilokaler, samt i miljöer med krav på låga ljudnivåer.

Komfort
Med sin extremt låga ljudnivå är SWH Fricos tystaste värmefläkt. Med SIRe inbyggd regleras fläkten automatiskt efter behov, vilket sänker ljudnivån ytterligare.

Drift och ekonomi
Fläktluftvärmare SWH är energieffektiv, med den inbyggda regleringen förbrukar fläkten aldrig mer energi än nödvändigt. Eco-läge finns för ytterligare energibesparingar.

Förprogrammerade fabriksinställningar och kalenderfunktion gör SWH och SIRe enkel att använda och installera. SWH kan styras och övervakas med DUC-system.

Design
Fläktluftvärmare SWH har en tilltalande design i vitlackerad stålplåt för att kunna smälta in i såväl industrilokal som i butik.

Artikelnummer Namn