Fläktluftvärmare SWS

Fläktluftvärmare SWS

Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning.

Användningsområden
Fläktluftvärmare SWS är avsedd för vattenanslutning och är lämplig i lokaler där värmefläktar traditionellt används såsom industrilokaler, verkstäder och
lagerlokaler. SWS kan monteras på vägg. Genom att vända fläktluftvärmaren är röranslutning möjlig på båda sidor.

Design
Fläktluftvärmare SWS har en kompakt och funktionell design som passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.

Artikelnummer Namn