Effektiv uppvärmning
Värmestrålare avger värme först när strålarna träffar en yta och inga förluster sker på vägen. Därefter överförs värmen till luften och man kan därigenom sänka temperaturen med bibehållen komfort. Värmestrålare värmer också direkt efter påslag.

Zon- och punktuppvärmning
Med värmestrålare kan olika delar av samma lokal ha varierande temperatur. Detta ger både en energibesparing och en bättre komfort. Värmestrålare är även utmärkta för att motverka kallras. Värmestrålning går "automatiskt" dit den bäst behövs så kalla ytor som fönster drar till sig strålvärmeenergin.

Diskret värme
Värmestrålare värmer utan att synas eller höras. De har en diskret design som smälter in i alla miljöer och de skapar inga luftrörelser. Takmontage lämnar väggarna fria.