Aquaztrip

Aquaztrip

Aquaztrip Flex

Aquaztrip Flex används för vattenburen uppvärmning alternativt kylning. Aquaztrip Flex kan monteras dikt tak, nedpendlad eller infälld i systemundertak och passar lika bra i eleganta kontor och butiker som i industrilokaler.

Komfort 
Värmestrålare ger effektiv och behaglig värme, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. De ger också utmärkt skydd mot kallras från fönster. Eftersom värmestrålare inte har några rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftrörelser. Det betyder också minskad spridning av damm, bakterier och lukt och därigenom en mer hygienisk innemiljö.

Aquaztrip Comfort

Aquaztrip Comfort är den idealiska systemlösningen för vattenburen uppvärmning av större lokaler som industrier, sporthallar och kommersiella lokaler. Aquaztrip Comfort passar utmärkt för både höga och låga installationshöjder och extremt höga installationer är möjliga med trycksatt varmvatten. 

Komfort
Värmestrålare ger effektiv och behaglig värme i vistelsezonen, och individuell komfort kan skapas med punkt- eller zonuppvärmning. Eftersom värmestrålare inte har några rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftrörelser. Det betyder också minskad spridning av damm, bakterier och lukt och därigenom ett mer hygieniskt inneklimat.

Artikelnummer Namn