Elztrip EZ100

Elztrip EZ100

Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc.

Användningsområden
EZ100 används för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras i miljöer såsom kontor, butiker, restauranger etc.

Design
Ren och enkel design som smälter väl in med belysningsarmaturer.

Artikelnummer Namn