Industriinfra IR

Industriinfra IR

För stora lokaler med hög takhöjd.

Användningsområden
Infravärmaren IR är lämplig för totaluppvärmning eller tillskottsvärme i stora lokaler med hög takhöjd. Den kan också användas utomhus, till exempel på idrottsläktare, eller för att hålla lastkajer torra och frostfria.

Design
Robust industridesign.

Artikelnummer Namn