Thermocassette HP

Thermocassette HP

Diskret värmestrålare för infälld eller utanpåliggande montering

Användningsområden
Thermocassette är avsedd för diskret uppvärmning i kontor, badrum, skolor etc. Den är konstruerad för takmontering, utanpåliggande eller infälld i systemundertak, och kan användas både för totaluppvärmning och för punktuppvärmning av t.ex. en receptionsdisk. Om den monteras i undertak är den väl skyddad från åverkan.

Design
Infälld montering gör att värmaren blir en del av taket.

Artikelnummer Namn