Eurostop, Jönköping

Punktuppvärmning med Elztrip är en vanlig uppvärmningslösning i entréutrymmen

Elztrip kan t ex placeras ovanför receptionsdiskar. Resultatet blir en behaglig arbetsmiljö för personal som arbetar i denna del av lokalen, utan att temperaturen i övriga delar av rummet måste höjas till samma nivå.
Resultatet blir samtidigt en energibesparing eftersom den genomsnittliga temperaturen i rummet kan hållas på en låg nivå.