PA2200C installerad i en restaurang i staden Inzago nära Milano