Högakustenbron, Örnsköldsvik

Högakustenbron Härnösand-Örnsköldsvik i Västernorrland. Hängbron över Ångermanälven är just nu Sveriges högsta byggnadsverk med bropelare som sträcker sig 180 meter ovan vattenytan.

För att gjuta de imponerande pylonbenen (bropelarna) användes glidformar på vilka 20 st 1500 W Frico infravärmare var fast monterade. Med det värmetillskottet som infravärmarna gav fick man en naturlig betonghärdningsprocess trots det kalla vinterklimatet.

Högakustenbron har en av sina förebilder i San Francisco's berömda hängbro Golden Gate. Den nya vägen har kortat bilvägen mellan Härnösand och Örnsköldsvik med en sträcka på drygt fyra mil.

Rent byggtekniskt är bron mycket avancerad med dess komplicerade undervattensarbeten, avsmalnande pylonben och arbeten på hög höjd. Kraven på svetsning och montering av brobanan är hög liksom det avancerade montaget av varmförzinkad ståltråd till huvudkablar och hängare.