Fricos luftridå reglerar temperaturen på krysssningsfartyg

Fricos luftridå ADA090H och luftridå ADA120H hjälper besättningen att hålla rätt temperatur ombord på kryssningsfartyget Carnival Magic.

Foto: Systemair S.p.A, Italien