Reningsverk, Frankrike

Elztrip strålvärmare är idealisk för utrymmen där traditionella uppvärmningssystem av praktiska och estetiska skäl är ett mindre lämpligt val.

Vid reningsverket i Ivry i Frankrike används Elztrip värmestrålare för att värma lokalerna. Elztrip har installerats i alla de glasade korridorer som löper genom verket.
En elegant lösning som smälter väl in i byggnadens design och tar minimalt med utrymme tack vare takmontaget. I golvnivå saknas nästan helt utrymme för någon form av montage.


Totalt installerades 86 st EZF 42 som värmer reningsverket i Ivry.