Stockholm centralstation

Thermozone AC200 är mycket kompakt och kan med fördel byggas in i undertak. Tack vare aggregatets låga höjd får den plats mellan undertak och överliggande taket.

Luften tas in genom aggregatets framsida och blåser ned genom ett undertaksgaller. Minst 60 cm framför apparaten placeras ett likadant galler genom vilket luften sugs in från rummet.

På bilden från Stockholms Centralstation har flera AC200, placerats brevid varandra för att "separera" ett livligt gångstråk från ytor med restauranger och affärer.
Luftridåerna har här monterats så att bara underdelen av aggregaten är synliga. Undertaksgaller för utblåset är då inte nödvändigt. Installationen blir tack vare inbyggnaden mycket diskret.