Optimering av komfort och kostnader

Elinstallatör Bengt Ohlsson satte för några år sedan upp drygt 60 stycken 250 watts Frico bänkvärmare i Ulricehamns kyrka. Som styrsystem valde han Fricos programmerbara reglering EnergiComfort.

I kulturbyggnader, som t ex kyrkor, är det idealiskt att värma med bänkvärmare och styra värmen med en "intelligent" reglering. Värmarna som monteras under under kyrkbänkarna, avger behaglig värme till själva sittytan, golvet därunder och luften kring bänken. Detta ger en mycket god värmekomfort i vistelsezonen. Eftersom bänkvärmarna monteras under sittbänkar syns de inte och stör därför inte gammal arkitektur.

Skonsamt mot kulturföremål
Bengt Ohlsson har delat upp kyrkan i fem zoner som styrs helt individuellt med hänsyn bl a till tidpunkt på dygnet, hur mycket människor som vistas på olika ställen i kyrkan samt naturligtvis utetemperatur. I Ulricehamns kyrka håller man komforttemperatur de flesta dagarna i veckan under dagtid. På natten låter man värmen automatisk gå ner till spartemperatur.

Med Frico Bänkvärmare och EnergiComfort som styrsystem, kan medeltemperaturen hållas relativt låg och luftfuktigheten kan hållas på en ganska hög nivå. Detta minskar uppvärmingskostnaderna och risken för sprickbildningar i gamla kulturföremål och målningar.

Lätta att sätta upp
Bengt Ohlsson tycker det är viktigt att värmen är lätt att montera, eftersom han måste krypa under bänkarna för att sätta upp värmarna.
"Jag tyckte att bänkvärmare SH var smidiga att arbeta med, eftersom de är försedda med praktiska upphängningskonsoler och har låg vikt."