Technologie Thermozone

Navrhujete a porovnávate vzduchové clony pouze podle vzduchového výkonu? V tom případě děláte chybu!

Vzduchové clony Frico byly vyvinuty na základě technologie Thermozone. Clona pracuje mnohem efektivněji, protože vytváří účinnou ochranu po celé ploše dveří až k podlaze. Výsledkem je optimalizovaná vzduchová clona, která zajišťuje vynikající vnitřní klima,  je energeticky účinná a velmi tichá.

Technologie Thermozone se nezabývá pouze vzduchovým výkonem clony ale i vztahem mezi množstvím vzduchu a jeho rychlostí.  

Bežná chyba
Většina architektů, projektantů a developerů je zvyklá posuzovat vzduchové clony pouze na základě jejich vzduchového výkonu, pričemž vůbec neberou v potaz rychlost vzduchu. Pokud se při navrhování a výběru clon tento aspekt nevzme v úvahu, může to v konečném důsledku znamenat nekomfortní vnitřní klima.

Důležité porovnání
Důležité je nejen to, zda má clona správný vzduchový výkon, ale i to, zda má proud vzduchu správnou rychlost v celém profilu dveří a to hlavně u podlahy, kde je najvětší nápor studeného vzduchu pronikajícího dovnitř. Optimální vzduchová bariéra má navíc kromě správného poměru vzduchový výkon/rychlost vzduchu i výtlačnou mřížku, která je navržena tak aby měl vyfukovaný vzduch správný směr a minimální turbulence. Znalost těchto faktorů pomáhá navrhnout a vyrobit takovou vzduchovou clonu, která účinně oddělí vnitřní a vnější prostředí a vytvoří optimální ochranu dveřního otvoru.  

Důležité faktory
Technologie Thermozone je výraz opisující, co je při návrhu vzduchové clony důležité. Technologii Thermozone je možné si prřdstavit následujícím jednoduchým způsobem.

Představte si, že chcete zalít květinový záhon vzdálený 10m, ale hadice na zalívání je příliš krátká.
Scénář č.1: 
Pokud hadice nemá trysku, bude proud vody sice silný, nedosáhne ale až do vzdálenosti 10m. Důvodom je příliš nízká rychlost vody (obrázek 1).

Scénář č.2:
Pokud hadici připojíme na tlakový čistič, bude voda stříkat velkou rychlostí, opět ale nedosáhne do vzdálenosti 10m.  
Důvodem jsou příliš vysoké turbulence v proudu vody způsobené tlakovým čističem (obrázek 2).

Scénář č.3:
 Pokud však použijete trysku, která Vám umožní nastavení množství a rychlosti vody (optimalizujete proud vody), snadno dosáhnete až ne květinový záhon ve vzdálenosti 10m.

Thermozone pricipal 

Proud vzduchu se fyzicky chová velmi podobně jako proud vody. Scénář popisující situaci, ve které chcete polít 10m vzdálený květinový záhon příliš krátkou hadicí je srovnatelný s principem technologie Thermozone. V našem případě potřebujeme účinně dostat vzduch vyfukovaný clonou umístěnou nad dveřním otvorem až k podlaze, kde je největší zátěž.

Energetická účinnost a dobrý hlukový komfort
Optimalizací proudu vzduchu jsme zajistili, že clony Frico používají přesne tolik vzduchu, kolik je třeba na vytvoření efektivní vzduchové bariéry a ne zbytečně víc.

Tato optimalizovaná bariéra je energeticky účinnější, protože na ohřev vzduchu spotřebuje méněj energie. Menší vzduchový výkon znamená i nižší hladinu hluku, protože zdrojem hluku je právě množství vzduchu proechádzající clonou.

Navíc mají clony Frico nasávací mřížku umístěnou na vrchní místo na čelní straně, čo též snižuje hladinu hluku. Celkový výsledek je optimální vzduchová bariéra, která je energeticky účinná a zároveň tichá.

Technologie Thermozone a budoucnost
Společnost Frico neustále pracuje na vylepšení technologie Thermozone. Z tohoto důvodu bylo ve švédském sídle společnosti v Partille vybudované nové velké testovací centrum. Jedním z hlavných cílů je rozšíření znalostí jako přizpůsobit tvar a nastavení výfukové trysky/mřížky na různé situace. Ať už se jedná o výdajní okénko v McDonalds nebo skladové brány v IKEA – vždy jsou třeba jiné vzduchové výkony a síla ochranné bariéry.