Frico a Eurovent

Společnost Frico iniciovala vznik skupiny odborníků na vzduchové clony pod záštitou Eurovent.

Eurovent (Eurovent Certification Company) je mezinárodní organizace výrobců, kteří se angažují ve zdokonalování norem pro obor vytápění, větrání a klimatizace na celém evropském trhu. Tato evropská organizace poskytuje zastoupení výrobcům HVAC (heating, ventilation, air-conditioning – vytápění, větrání, klimatizace) v mezinárodních a evropských záležitostech, zabezpečuje jejich podíl na mezinárodní standardizaci a zlepšování povědomí o záležitostech týkajících se chlazení, energetické účinnosti, vnitřní kvality vzduchu, atd. Také náhodně vybírá jednotky a testuje je, aby prověřila a potvrdila tvrzení jejich výrobců. 

Nyní byla vytvořena zcela nová skupina se zaměřením vzduchové clony. První schůzky se zúčastnili odborníci z 10 předních výrobců vzduchových clon z 6 různých států Evropy. Cílem je vytvořit  obecné zásady, které umožní zákazníkům porovnat výrobky za stejných podmínek. Tímto způsobem bude snazší vybírat výrobky s nejvyšší energetickou účinnost a poskytovat nejlepší vnitřní klima ve prostoru dveří.

Společnost Frico byla iniciátorem vzniku této skupiny a drží zde předsednictví. "Evropa postrádá široce akceptovanou metodologii, pokud jde o infiltraci budovy, a my doufáme, že společnou spoluprací můžeme pomoci s výběrem a informovat o možnostech úspor energie se vzduchovými clonami. Čeká nás hodně práce a výsledky naší práce budou patrné nejdříve za rok nebo později, "říká Ola Wallander Výrobní ředitel Frico.