EcoDesign Regulation 2015/1188

De ecodesignverordening 2015/1188 voor lokale ruimteverwarmers is van toepassing op veel van onze producten.

De ecodesignverordening (EU) 2015/1188 is gericht op een verlaging van het energieverbruik van lokale ruimteverwarmers (met uitzondering van waterverwarmde units).

Niet voor alle toepassingsgebieden
De ecodesignverordening (EU) 2015/1188 betreffende lokale ruimteverwarmers is niet van toepassing op alle toepassingsgebieden. De verordening is van toepassing in het geval een installatie bedoeld is om mensen in het pand te voorzien van verwarmingscomfort. De verordening is niet van toepassing op verwarmingsinstallaties van een meer technische aard, bijv. in machinekamers/bijkeukens, in productieprocessen, ten behoeve van vorstbeveiliging, enz. De verordening is ook niet van toepassing op installaties in voertuigen, offshore of buiten.

Ecodesignverordening of niet?
Veel van de Frico-producten kunnen zowel gebruikt worden als lokale ruimteverwarmers (zoals gedefinieerd in (EU) 2015/1188) als ten behoeve van technische verwarmingsdoeleinden. Het is de taak van de installateur die verantwoordelijk is voor de installatie om te bepalen of de ecodesignverordening wel of niet van toepassing is. Regelsystemen voor installaties die niet vallen onder de ecodesignverordening worden vermeld in een aparte tabel. 

Waarom ecodesign?
Er is wereldwijd vraag naar efficiëntere producten om het verbruik van zowel energie als de natuurlijke hulpbronnen terug te dringen. De Europese wetgeving op het gebied van ecodesign en energielabels is een effectieve tool om de energie-efficiëntie van producten te verbeteren. Het helpt om de slechtst presterende producten uit de markt te filteren en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese doelstelling op het gebied van energie-efficiëntie voor 2020. Bovendien versterkt het de concurrentiestrijd en innovatie binnen de sector door de ten aanzien van het milieu beter presterende producten door de gehele interne markt te promoten.” http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en