Eurovent-bijeenkomst op hoofdkantoor Frico in Zweden

Het afgelopen jaar is er binnen Eurovent een speciaal project opgezet gericht op luchtgordijnen. Doel van het project was de branche voor luchtgordijnen in Europa te harmoniseren en promoten.

En na een groot aantal bijeenkomsten kon het werk aan het opstellen van de eerste editie van de Eurovent-aanbevelingen voor luchtgordijnen in juni worden afgerond op het hoofdkantoor van Frico in Partille, Zweden.

De speciale Eurovent-projectgroep bestaat uit deelnemers van 12 verschillende bedrijven binnen de branche voor luchtgordijnen afkomstig uit zes verschillende Europese landen. De projectleden hebben de afgelopen 1,5 jaar een intensieve periode achter de rug en in maart 2016 werd de eerste versie van het Eurovent Luchtgordijnenhandboek uitgegeven met informatie over luchtgordijnen en hoe ze gebruikt moeten worden https://eurovent.eu/?q=articles/first-edition-eurovent-air-curtains-guidebook-released

Het is de bedoeling dat het project eind september 2016 een vervolg krijgt met de presentatie van de Eurovent-aanbevelingen voor luchtgordijnen tijdens de Eurovent-hoofdvergadering. De aanbevelingen voorzien in een geaccepteerde modelleringsmethode aan de hand waarvan de efficiëntie van de afscherming, en dus de energiezuinigheid van luchtgordijnen, gemeten kan worden. Door gebruik te maken van het Frico- testlaboratorium op het hoofdkantoor van Frico kon de groep de definitieve parameters voor de publicatie uitwerken. Dat Frico optrad als gastheer voor de laatste bijeenkomst is overigens wel zo passend, aangezien Frico de initiator was achter de vorming van de speciale projectgroep voor luchtgordijnen binnen Eurovent.

Het publiceren van de Eurovent-richtlijnen en daarna de Eurovent-aanbevelingen markeert het begin van een acceleratie in de promotie van de Europese branche voor luchtgordijnen. “Het gebruik van luchtgordijnen bespaart niet alleen energie, maar verbetert ook het comfort en de kwaliteit van het binnenklimaat, wat weer leidt tot betere gezondheidsaspecten”, zegt Ola Wallander, voorzitter van de speciale projectgroep voor luchtgordijnen bij Eurovent. “De producenten van luchtgordijnen kunnen deze boodschap gezamenlijk uitdragen naar investeerders, bouwers, wetgevers en andere belanghebbenden”, vervolgt hij. Het uiteindelijke doel is de resultaten van het project uit te laten monden in richtlijnen en wetgeving, zoals de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

Opmerking; leden van de speciale projectgroep luchtgordijnen bij Eurovent; 2VV, Biddle, Dimplex, Etelab, Frico, Kampmann, LSA, Olefini, Teddington, Tekadoor, Thermoscreens en TTL