Geluidsniveaus van luchtgordijnen eenvoudiger te vergelijken - Frico loopt voorop

Frico is een van de initiatiefnemers voor een groep binnen Eurovent die zich gaat richten op luchtgordijnen. Doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het bepalen van gemeenschappelijke meetmethoden. Zo moet het voor klanten mogelijk worden om producten met elkaar te vergelijken. De groep kent deelnemers vanuit twaalf verschillende bedrijven.

Voorheen werden geluidsniveaus normaal gesproken aangegeven via het geluidsdrukniveau, een waarde die afhankelijk is van de eigenschappen van de ruimte en de afstand ten opzichte van het product. Een aantal producenten, waaronder Frico, gaf duidelijk aan voor welke omstandigheden de geluidsniveaus werden aangegeven, terwijl andere producenten gebruik maakten van meetresultaten uit onrealistische omstandigheden. Daarmee konden zij geluidsniveaus aangeven die onder de feitelijke waarden lagen.

Vanaf juli 2017 zullen alle deelnemers de geluidsvermogensniveaus (conform ISO 27327-2) aangeven voor hun producten. Het geluidsvermogen is een objectieve waarde die niet wordt beïnvloed door de eigenschappen in de ruimte. Op die manier kunnen klanten makkelijker verschillende producten met elkaar vergelijken, iets wat Frico al heel lang wilde en ondersteunde. De waarde ligt hoger dan het geluidsdrukniveau, deels omdat hij gebaseerd is op een logaritmische schaal die afwijkt van de schaal die wordt gebruikt voor geluidsdruk.

Vanaf 1 juli 2017 worden zowel de geluidsvermogen- als de geluidsdrukniveaus voor alle luchtgordijnen aangegeven in de documentatie van Frico.

Lees meer