Appels met peren vergelijken

Welk luchtgordijn is het stilst? Hoe groot is de zone die het luchtgordijn kan bestrijken? Als we klanten echt in staat willen stellen verschillende systemen met elkaar te vergelijken, dan moeten alle producenten op dezelfde manier meten.

Alleen dan is de klant in staat effectief appels met peren te vergelijken. De producenten van luchtgordijnen maken het de klant vanaf nu eenvoudiger om goede keuzes te maken op basis van hun specifieke behoeften.

Frico is de initiatiefnemer van een Eurovent groep die zich onder de noemer “European Air Curtains” helemaal richt op luchtgordijnen. Deze groep heeft zich het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen ten doel gesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vaststellen van gemeenschappelijke meetmethoden, waardoor het voor klanten mogelijk wordt om producten met elkaar te vergelijken. In de groep zijn twaalf verschillende bedrijven vertegenwoordigd.

Geluid
Tot voor kort was het gebruikelijk het geluidsniveau uit te drukken aan de hand van het geluidsdrukniveau, een waarde die afhankelijk is van de eigenschappen van de ruimte en de afstand ten opzichte van het product op het moment van meting. Terwijl een aantal producenten, waaronder Frico, altijd al duidelijk aangaf onder welke omstandigheden de geluidsniveaus werden gemeten, maakten andere producenten gebruik van metingen die op onrealistische wijze werden uitgevoerd en daarmee tot lagere geluidsniveaus leidden dan werkelijk het geval was.

Vanaf juli 2017 vermelden alle producenten geluidsvermogensniveaus (conform ISO 27327-2) op hun producten. Het geluidsvermogen is een objectieve waarde die niet afhankelijk is van de eigenschappen van de ruimte. Dit maakt het klanten gemakkelijker om verschillende producten met elkaar te vergelijken, iets waar Frico zich al heel lang voor inzet. Deze waarde ligt hoger dan het geluidsdrukniveau, deels omdat deze gebaseerd is op een logaritmische schaal die afwijkt van de schaal die wordt gebruikt voor geluidsdruk.

Vanaf 1 juli 2017 worden zowel de geluidsvermogen- als de geluidsdrukniveaus voor alle luchtgordijnen aangegeven in de documentatie van Frico.

Luchtstroom
Er zijn vele verschillende manieren om de luchtstroom en het luchtvolume te meten. Helaas is het in onze sector nog steeds niet gebruikelijk om de omstandigheden te vermelden waaronder de gegevens over luchtstroom worden verkregen. Dit leidt ertoe dat nominale of vrijblazende waarden (die veel hoger zijn) worden opgegeven en vergeleken met daadwerkelijke waarden voor de luchtstroom uit de unit - een misleidende vergelijking. Binnen de Eurovent groep zijn we nu tot afspraken gekomen om de luchtstroom te meten, en dus luchtstroomgegevens te gebruiken, in overeenstemming met ISO 27327-1: Laboratoriummethoden om aerodynamische prestaties te beoordelen, iets wat wij binnen Frico al langere tijd doen. Hiermee hebben we ervoor kunnen zorgen dat alle producenten binnen afzienbare tijd waarden zullen gaan opgeven die goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

Luchtsnelheid
Er is een aantal verschillende manieren om de luchtsnelheid te meten. Het meten van de snelheid en uniformiteit van de luchtbarrière maakt ook onderdeel uit van de ISO-norm 27327-1. Frico meet al zijn luchtgordijnen al in overeenstemming met deze norm en vermeldt de resultaten in een luchtsnelheidsprofiel voor al zijn producten.

Vertrouwen
Bij Frico hebben we de beschikking over een van de modernste en meest geavanceerde lucht- en geluidslabs in Europa en zijn we in staat metingen uit te voeren overeenkomstig de ISO-norm. Onze producten doen wat wij beloven dat ze doen. En dankzij het werk in het kader van Eurovent is het nu gemakkelijker om onze producten te vergelijken met die van anderen.