Ontworpen door Frico voor zware uitdagingen

Voor het ontwikkelen van producten die moeten functioneren onder zware omstandigheden is een combinatie van kennis en creativiteit nodig.

Het is over het algemeen het beste te beginnen met de belangrijkste eis (meestal veiligheid) en daarna te kijken naar andere beperkende factoren die meegenomen moeten worden. De omgevingsomstandigheden waarin het product gebruikt gaat worden zijn bepalend voor de productspecificatie en moeten vooraf duidelijk in kaart worden gebracht.

Zware omgeving # 1 Corrosieve en vochtige omgevingen
Water en vochtigheid leiden ertoe dat metaal gaat roesten, chemicaliën worden afgebroken en materiaal gaat eroderen. Gemengd met zout en andere chemicaliën neemt het corrosief vermogen ook nog eens exponentieel toe. Dit vereist een materiaal dat bestand is tegen dergelijke veeleisende omstandigheden. Een veelgebruikt materiaal is roestvrij staal dat leverbaar is in verschillende varianten. Er wordt vaak voor zuurbestendig roestvrij staal gekozen, omdat dat bestand is tegen chloriden. Eigenlijk zou “traag roestend” een betere aanduiding zijn voor roestvrij staal, omdat ook roestvrij staal uiteindelijk corrodeert. Op de behuizing van het product vormt zich een roestlaag, maar het belangrijkste is dat de sterkte en de veiligheid niet worden aangetast tijdens de levensduur van het product. Gevoelige productonderdelen worden beschermd in onderdelen met een hoge beschermingsklasse, bijvoorbeeld onder een deksel.


Elektra C, met IP65, lijkt na jaren van intensief gebruik in een autowasstraat onder het deksel nog zo goed als nieuw.

Zware omgeving #2 Schepen en offshore
Trillingen aan boord van schepen en op offshore platformen kunnen leiden tot storingen in apparaten en uitrusting. Producten in deze omgevingen moeten uitermate sterk zijn en trillingen kunnen weerstaan. Hieraan kan worden voldaan met behulp van verbeterde of flexibele bevestigingsmaterialen. In deze omgevingen is de materiaalkeuze belangrijk en een hoge beschermingsklasse vereist.

Zware omgeving #3 Hoge temperaturen
Hoge temperaturen stellen eisen aan de selectie van materialen en onderdelen voor het gehele product. Alle onderdelen, zoals motorwikkelingen, klemmenblokken en schakelaars, moeten bestand tegen hoge temperaturen. Deze producten zijn vaak aanwezig in omgevingen waar een hoge beschermingsklasse een vereiste is.

Zware omgeving #4 Stoffige en/of ontvlambare omgevingen
In ontvlambare en stoffige omgevingen, zoals houtwerkplaatsen, boerderijen en fabrieken, zijn producten met een zeer hoge beschermingsklasse (minimaal IP5X) vereist om er zeker van te zijn dat er geen stof kan binnendringen en storingen kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen. Belangrijke onderdelen die niet zijn ingekapseld moeten bestand zijn tegen verstopping en in ontvlambare omgevingen moet voorkomen worden dat stof zich in hoeken en dergelijke kan ophopen en kan ontvlammen. Om brand te voorkomen moeten elektrisch verwarmde producten over een lage elementtemperatuur beschikken. Ook in deze omgevingen is de materiaalkeuze vaak van cruciaal belang.

Zware omgeving #5 Mogelijk explosieve omgevingen
Er worden uiterst strenge eisen gesteld aan het ontwikkelen van producten die gebruikt gaan worden in omgevingen met explosiegevaar. Zo moeten de producten voldoen aan de ATEX-richtlijnen en worden gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde certificeringsinstelling.

IP-code
Geeft de mechanische bescherming aan tegen fysiek contact en voorwerpen en de bescherming tegen water en vocht. De mate van bescherming wordt aangegeven door “IP” gevolgd door twee cijfers waarbij het eerste cijfer verwijst naar de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen en het tweede naar de beschermingsgraad tegen water of vocht. Hoe hoger de cijfers des te dichter de constructie.