De Thermozone-technologie

Een luchtgordijn is bedoeld om het energieverlies via de deur te beperken. Het moet er met andere woorden voor zorgen, dat de verwarmde of gekoelde lucht in uw ruimte daar ook blijft en er niet uit lekt als de deur wordt geopend.

100% bescherming is lastig te realiseren, maar met een uitgebalanceerde ventilatie en een correct afgesteld luchtgordijn kunt u een heel eind komen. Bij Frico houden we ons al sinds de jaren '70 bezig met de ontwikkeling van luchtgordijnen. Natuurlijk hebben we ons in de tussenliggende tijd afgevraagd hoe we een luchtgordijn zo effectief mogelijk kunnen maken. Via onderzoek en ervaring hebben we daarom de Thermozone-technologie ontwikkeld.

Wat is Thermozone?
Kort gezegd komt het erop neer, dat de Thermozone-technologie bedoeld is om op een zo energiezuinig mogelijke manier te zorgen voor een optimaal comfort achter de ingang. Het begint met het terugdringen van de hoeveelheid lucht die door het luchtgordijn wordt geperst zonder dat daardoor de luchtstroom te zwak wordt.

Druk en lucht
De hoeveelheid lucht is echter niet de enige factor die bepaalt hoe effectief een luchtgordijn is. Ook de snelheid van de lucht speelt een rol bij de effectiviteit van een luchtgordijn. Een goede combinatie van luchtvolume en luchtsnelheid levert het beste effect op. Het is te vergelijken met de verschillende mondstukken voor op een waterslang. Als u de slang aansluit op een hogedrukreiniger, krijgt u een kleine hoeveelheid water met een hoge druk. Van dichtbij is de waterstraal stevig en efficiënt, maar verderop zijn het gewoon zachte waterdruppeltjes. Als u daarentegen alleen de slang gebruikt zonder mondstuk, gebeurt het tegenovergestelde; grote watervolumes met een lage druk. Ook dan zal de stroom water niet erg ver komen. Een normaal sproeimondstuk op de slang zorgt er echter voor, dat waterdruk en -volume gaan samenwerken. Zo ontstaat een straal met een bereik dat twee keer zo groot is, terwijl er nog net zoveel water uit de kraan komt als eerst. Thermozone-technologie werkt op dezelfde manier en zorgt ervoor, dat via de juiste hoeveelheid lucht en de juiste snelheid een compact luchtgordijn ontstaat tot op de vloer.

Turbulentie-effecten
Lucht gedraagt zich niet altijd op de gewenste manier. Als er lucht uit het luchtgordijn stroomt, ontstaat er binnen in de straal turbulentie. Hoe meer turbulentie, hoe inefficiënter het luchtgordijn wordt. Om de turbulentie te beperken, moet de lucht de juiste richting meekrijgen. Zoals bij de meeste luchtverhitters wordt de lucht door een uitlaatrooster geleid. Bij Thermozone-technologie gaat de lucht niet in één bepaalde richting. Wij zien het graag als een geleidingsproces in twee dimensies, waardoor de lucht zo ver mogelijk komt. Zelfs de binnenkant van onze luchtgordijnen is ontworpen met het oog op het beperken van ongewenste turbulentie die voor een lagere efficiëntie en meer geluid zorgt. Met een kleinere luchtstroom en de juiste geleiding wordt een efficiënt luchtgordijn gerealiseerd met een laag geluidsniveau.