Luchtgordijnen worden nu als energiezuinig alternatief opgenomen in de Amerikaanse bouwverordening

Dit besluit volgt op uitgebreid door de AMCA gepubliceerd onderzoek waaruit de gunstige resultaten zijn gebleken. In de Amerikaanse bouwverordening IECC 2015 worden luchtgordijnen nu vermeld als goedgekeurd alternatief voor voorportalen.

In juni 2013 besteedden wij al aandacht aan een uitgebreid onderzoek gepubliceerd door de AMCA (Air Movement and Control Association). Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat luchtgordijnen drie keer zo effectief zijn tegen infiltratie van buitenlucht en veel energiezuiniger functioneren dan entrees met voorportalen. De Amerikaanse bouwverordening IECC (International Energy Conservation Code) beval in een eerder stadium al aan dat nieuwe gebouwen voorzien zouden moeten worden van een voorportaal om te voldoen aan de vereisten op het gebied van energiezuinigheid. Het onderzoek toont aan dat entrees met correct gemonteerde luchtgordijnen in vergelijking met voorportalen een significant betere bescherming bieden tegen binnendringende lucht. Een luchtgordijn is goedkoper, neemt minder ruimte in beslag en is daarmee een prima en duurzaam alternatief voor voorportalen.

Invloed
Het resultaat van het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een aanvulling op de audit van de IECC-bouwverordening voor 2015. Deze aanvulling houdt in dat er geen voorportaal gebouwd hoeft te worden als een entree is voorzien van een luchtgordijn. Het luchtgordijn moet getest en goedgekeurd zijn in overeenstemming met de vereisten van de ANSI / AMCA en geïnstalleerd worden volgens de instructies van de fabrikant.

Een stap in de goede richting
Het AMCA-onderzoek heeft aangetoond dat luchtgordijnen daadwerkelijk energie kunnen besparen. Met deze aanvulling op de bouwverordening IECC 2015 zullen luchtgordijnen een nog breder geaccepteerd alternatief worden in Noord-Amerika en misschien ook wel in andere delen van de wereld waar het onderwerp van energiezuinigheid hoog op de agenda staat. De luchtgordijnen van Frico zijn allemaal getest in overeenstemming met de ISO- en AMCA-standaarden.


Ola Wallander
Product Area Director - Air Curtains and Heating

Het volledige onderzoek kunt u hier bekijken