Dag Thomsen – vår nye forsterkning for å skape et optimalt inneklima

Dag Thomsen er et meget velkjent navn i inneklima bransjen gjennom mer enn 30 år, og han har sin utdannelse fra Sørlandets Tekniske Fagskole.

Han har bred erfaring fra flere firmaer gjennom sin lange karriere, deriblant Frico og Pyrox Elektrovarme.  De fleste kjenner nok Dag best fra VVS bransjen der han har jobbet med inneklima løsninger mot rørlegger bransjen på landsbasis, og da spesielt varme – og kjøletak.

Dag er en bransjemann som er kjent for sitt engasjement både i VVS foreningen, Sørlandets Tekniske Fagskole og som foredragsholder.

I Frico AS har Dag rollen som  Fagansvarlig inneklima. I tillegg er Dag ansvarlig for Region Sør Vest som innbefatter distriktene

Aust- og Vest Agder, Telemark og Vestfold. Bosted er Grimstad. Han treffes på tlf. 91103381 og på mail dag.thomsen@frico.no