EcoDesign Regulation 2015/1188

Mange av produktene våre påvirkes av økodesigndirektivet 2015/1188 for varmeovner.Økodesigndirektivet (EF) 2015/1188 har som mål å redusere energiforbruket til varmeovner (aggregater for vannbåren varme omfattes ikke).

Ikke for alle bruksområder
Økodesigndirektivet (EF) 2015/1188 for varmeovner gjelder ikke alle bruksområder. Direktivet gjelder når en installasjon har som formål å skape en komfortabel temperatur for personene på stedet. Direktivet gjelder ikke oppvarmingsinstallasjoner av det mer tekniske slaget, som i produktutviklingsrom, i produksjonsprosesser, frostbeskyttelse osv. Direktivet gjelder heller ikke installasjoner i kjøretøy, offshore eller utendørs.

Økodesigndirektivet eller ikke?
Mange av Fricos produkter kan brukes både som varmeovner (som definert i (EF) 2015/1188) og til formål innen teknisk oppvarming. Det er opp til installatøren som er ansvarlig for installasjonen å vurdere hvorvidt økodesigndirektivet er gjeldende eller ikke. Reguleringsløsninger for installasjoner som ikke dekkes av økodesigndirektivet står oppført i en separat tabell.

Hvorfor økodesign?
"Mer effektive produkter som reduserer energi- og ressursforbruk etterspørres nå over hele verden. EUs lovgivning for økodesign og energimerking er et effektivt verktøy for å gjøre produkter mer energieffektive. Den bidrar til å utelukke de dårligst ytende produktene fra markedet og har dermed stor betydning med tanke på EUs energimål for 2020. I tillegg styrker den konkurranseevne og innovasjon i bransjen ved å fremme bedre miljøytelse for produktene i det interne markedet." http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en