Eurovent-møte ved Fricos hovedkontor i Sverige

I fjor ble det etablert et eget prosjekt med fokus på luftporter innen Eurovent. Målet med prosjektet var å harmonisere og fremme luftportbransjen i Europa.

Den spesielle Eurovent-prosjektgruppen har deltakere fra 12 forskjellige selskaper i luftportbransjen og fra seks forskjellige land i Europa. Prosjektmedlemmene har hatt en intens periode det siste halvannet året, og i mars 2016 kom den første utgaven av Eurovents luftporthåndbok, med informasjon om luftporter og hvordan de skal brukes https://eurovent.eu/?q=articles/first-edition-eurovent-air-curtains-guidebook-released

Planen er at prosjektet innen slutten av september 2016, fortsetter ved å presentere Eurovent-anbefalingene for luftporter ved Eurovent Summit. Anbefalingene omfatter en godkjent modelleringmetodologi som måler luftportenes skjermingseffekt og dermed energieffektivitet. Fra Fricos testlab ved Fricos hovedkontor diskuterte gruppen de endelige parameterne for publikasjonen. Det falt seg naturlig at Frico ble vert for sluttmøtet, i og med at Frico var initiativtakeren som dannet den spesielle prosjektgruppen for luftporter ved Eurovent.

Utgivelsen av Eurovent-retningslinjer og påfølgende Eurovent-anbefalinger markerer starten på en opptrapping av arbeidet med å fremme luftportbransjen i Europa. ”Bruk av luftporter bidrar ikke bare til energibesparelse, det gir også bedre komfort og inneluftkvalitet og dermed bedre helseaspekter”, sier Ola Wallander, styreleder for prosjektgruppen for luftporter ved Eurovent. ”Luftportprodusentene kan i fellesskap formidle dette budskapet til investorer, byggherrer, lovgivere og andre interessenter”, fortsetter han. Målet er å få resultatet av prosjektet inn i direktiver og lover, som direktivet om bygningers energiytelse (EPBD).

Merk; medlemmer av Eurovents spesialgruppe for luftporter; 2VV, Biddle, Dimplex, Etelab, Frico, Kampmann, LSA, Olefini, Teddington, Tekadoor, Thermoscreens og TTL 

Og etter mange møter ble arbeidet med å fullføre første utgave av Eurovent-anbefalingene for luftporter ferdigstilt i juni, ved Fricos hovedkontor i Partille i Sverige.