Første utgave av Eurovent Air Curtains Guidebook er publisert

I fjor ble det opprettet en ny gruppe i Eurovent, og formålet var å fokusere på luftporter. Frico var en av initiativtakerne. Nå kan vi se det første resultatet av dette ekspertutvalget fra 10 ulike selskaper i luftportsegmentet.

Dette er den første utgaven av Eurovent Air Curtains Guidebook (Eurovents veiledning til luftporter): https://eurovent.eu/?q=articles/first-edition-eurovent-air-curtains-guidebook-released

Denne håndboken er et nyttig referanseverk for alle som jobber med luftportteknologi. Her er det mange gode tips for konsulenter, produktutvelgere, ingeniører og lovgivere i Europa.

Les mer om Frico og Eurovent her