Nå blir det lettere å sammenligne lydnivåer for luftporter – Frico i frontlinjen

Frico er en av initiativtakerne for en gruppe i Eurovent som har fokus på luftporter. Målet er å utvikle nye retningslinjer. Et viktig ledd i dette er å definere felles målemetoder slik at det blir mulig for kunder å sammenligne produkter med hverandre.

Gruppen har deltakere fra tolv forskjellige selskaper.

Tidligere var det vanlig å presentere lydnivåer som lydtrykknivået, en verdi som er avhengig av rommets egenskaper og avstanden fra produktet. Noen produsenter, som Frico, fastslo tydelig forholdene lydnivåene ble gitt for, mens andre produsenter brukte målinger tatt under urealistiske forhold, slik at de har kunnet påberope seg lavere lydnivåer enn det som faktisk var tilfelle.

Fra juli 2017 skal alle deltakere presentere lydeffektnivåene (i henhold til ISO 27327-2) for produktene sine. Lydeffekten er en objektiv verdi som ikke påvirkes av egenskapene i rommet. Dette gjør det enklere for kunder å sammenligne forskjellige produkter med hverandre, noe Frico lenge har ønsket og støttet. Verdien er høyere enn lydtrykknivået, delvis fordi den er basert på en logaritmeskala som er forskjellig fra den som brukes til lydtrykk.

Fra 1. juli 2017 skal både lydeffekt og lydtrykknivåer for alle luftporter presenteres i Fricos dokumentasjon.

Les mer