Luftporter

Ved å skille forskjellige klimasoner fra hverandre ved hjelp av en usynlig luftport, oppnår man store energibesparelser og et behagelig inneklima. Ved hjelp av Thermozone-teknologien kan vi lage luftporter med maksimal effekt.

Frico luftporter »

Varmluftsvifter

Varmluftsvifter gir effektiv oppvarming med lave investeringskostnader. Våre varmluftsvifter er robuste og driftssikre, har et lavt støynivå og usedvanlig lang levetid.

Frico varmluftsvifter »

Varmestrålere

Varmestrålere varmer menneskene, ikke luften rundt. Varmestråling går automatisk dit det trengs mest, en fordel som gir store muligheter for å skape et bra inneklima.

Frico varmestrålere »

Konvektorer

Konvektorer gir god spredning av varmen, og den oppadstigende, varme luftstrømmen kan utnyttes til å motvirke kaldras, for eksempel fra vinduer

Frico konvektorer »

Reguleringer

Reguleringssystemet er hjernen i et varmeanlegg. Frico har en rekke reguleringer å velge mellom, avhengig av hvor avansert løsning man er ute etter og hva slags miljø den skal brukes i.

Frico regleringer »

Produktvalg

The product selection guide help you to choose the right air curtain or fan heater.

Produktvalg »