Den roterende luftbevegelsen som dannes i et rom når luften påvirkes av en varmekilde, kalles konveksjon. Luften varmes opp - stiger - kjøles ned og kommer tilbake for å bli varmet opp igjen. Varmespredningen i rommet blir god, samtidig som den oppadstigende, varme luftstrømmen utnyttes for å motvirke kaldras f.eks. fra vinduer.