Reguleringssystemet er selve "hjertet" og "hjernen" i et varmeanlegg, og er ofte avgjørende for komforten og energiforbruket. I et elvarmeanlegg kan temperaturen reguleres enkelt, raskt og mer nøyaktig enn i andre varmesystemer.

Varmeregulering
Varmebalansen i en bygning er et dynamisk samspill mellom mange faktorer som kan deles inn i tre hovedgrupper:
* Varmetap
* Varmetilskudd
* Varmelagring