Ekstra tilskuddsvarme
Varmestrålene varmer først opp personene og deretter luften. Varmestrålene går gjennom luften uten å varme den opp - det er først når strålene treffer personer og flater i rommet at det frigjøres energi. Når overflateatetemperaturen blir høyere enn romtemperaturen, avgir flatene varme til luften. Den operative temperaturen, det vil si den som vi mennesker føler, vil derfor være høyere enn den faktiske temperaturen. For å oppleve samme komforttemperatur er det således mulig å holde en lavere faktisk temperatur med en varmestråler enn med et konvektorsystem. For hver grad temperaturen senkes sparer du ca. 5 % energi.

Varme i oppholdssonen og ikke i taket
Med et tradisjonelt oppvarmingssystem med konvektorer legger luften seg i nivåer med forskjellig temperatur. Den varmeste luften samles under taket og den kaldeste ved gulvet. Ved bruk av varmestrålere blir temperaturforskjellen mellom gulv og tak veldig liten. Overvarmingen av luft blir minimal, og det er mulig å spare mye energi. Særlig i lokaler hvor det er høyt under taket, blir energibesparelsen stor sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer.

Sone- og punktoppvarming
En kald flate som for eksempel et vindu, forårsaker et kulderas. Med en varmestråler motvirkes dette effektivt. Jo kaldere et vindu er, desto mer strålevarmeenergi vil det tiltrekke seg. Varmestrålingen går "automatisk" dit det er størst behov for den, en fordel som gjør det mulig å skape et godt inneklima.

Diskret varme
Varmestrålerne varmer uten at de synes eller høres. Rommet som oppvarmes holder seg trekkfritt og stille. Varmestrålere fra Frico har god design og passer inn i alle miljøer, fra infravarmer for terrasser til varmestrålere for store industrilokaler.

Andre fordeler
* Ingen luftbevegelser.
* Enkel installasjon.
* Krever minimalt med vedlikehold.
* Takmontering holder veggene fri.
* Varmer direkte etter at de er slått på.