Bruksområder

Her finner du løsninger og inspirasjon for en hel rekke bruksområder. Vi starter i sentrum av den lille byen under og beskriver store og små utfordringer.

Utfordringene man står ovenfor i ulike bygninger, kan ofte ligne på hverandre, men som regel er det nødvendig å finne helt egne løsninger tilpasset de ulike omgivelsene.

Industribygg, idrettshaller, kirker, flyplasser, skip, bolighus, bensinstasjoner, sykehus, restauranter, butikker eller kontorer – Frico finner en løsning som fungerer, uansett omgivelser.