Vanlige problemer i industrimiljøer

Det er ikke noe nytt at det oppstår enorme energitap i industrilokaler, og mange tror at dette er noe de bare må leve med.

Det er en økonomisk utfordring å skulle skape et godt miljø i industrilokaler. Hovedsakelig er det døråpningene som forårsaker så vel energitap som dårlig arbeidsmiljø.

Men det finnes løsninger. En god begynnelse er å bruke en kraftig luftport for å hindre at kald luft kommer inn i lokalene. Hva slags aktiviteter som foregår i et lokale avgjør kravet til et godt arbeidsmiljø. Der hvor det utføres mer stasjonært arbeid, kan varmestrålere være effektive for å øke komforten på arbeidsplassen.